Het probleem

De wereld voeden
Wetenschappers zijn het erover eens dat er 120 miljoen hectare gezonde landbouwgrond extra nodig is, om de wereld in 2050 te kunnen voeden. We hebben 750 miljoen hectare licht verarmde grond die kan worden hersteld met biologische landbouw. 
Zie dowload: The state of the World's land and water resources for food and agriculture and The state of Soil in Europe.

Klimaat
In de bodem is meer koolstof opgeslagen dan in de atmosfeer en al het plantaardige leven samen. De emissie van 0,1% van de koolstof die in Europese bodem ligt opgeslagen, zou gelijk staan aan de broeikasgasemissie van 100 miljoen auto's in een jaar.
Zie downloads: Carbon sequestration potential of reclaimed desert in Egypt and Organic Agriculture and Climate Change Mitigation and Soil, the hidden part of climate cycle

Gezondheid
Elk jaar sterven zo'n 300.000 boeren en landarbeiders als direct gevolg van pesticidengebruik. Bovendien is de voedingswaarde van onze voedingsmiddelen in de afgelopen eeuw dramatisch afgenomen als gevolg van industriële landbouw en veredeling. 
Zie download: Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950-1999.

Biodiversiteit
Bodems bevatten een kwart tot een derde van alle levende organismen op de planeet. Biodiversiteit in de bodem is de basis van onze voedselpiramide. Het is bovendien de sleutel tot klimaatverandering en biodiversiteitsverlies boven de grond, twee van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. 
Zie download: European Atlas of Soil Biodiversity - by EC/JRC (intro)

Zoet water
Verarmde bodem verliezen hun waterhoudende capaciteit. Het water zakt erdoorheen of verdampt. Hierdoor nemen de problemen met van erosie, verwoestijning, landverschuivingen, overstromingen en droogtes sterk toe.  
Zie dowload: The state of the World's land and water resources for food and agriculture.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

Lees meer | Accepteren