Biologisch = the SOILution

Save Our Soils ziet duurzame landbouwmethoden, efficiënt watergebruik en het herstel van ecosystemen als dé manier om het tij te keren.

In de biologische landbouw hangen de productiviteit en de gezondheid van het gewas sterk af van de kwaliteit van de bodem. De biologische boer ziet de bodem als een levend geheel dat verzorgd en gevoed moet worden. Door methodes als vruchtwisseling, compost en groenbemesting voedt de biologische boer de grond; de grond voedt op haar beurt de gewassen. Gezonde bodems betekenen gezond eten!

 Biologische boeren

  • kunnen verarmde gronden herstellen en erosie voorkomen
  • maken bodems beter bestand tegen droogtes en overstromingen
  • zorgen voor meer biodiversiteit en een betere waterhuishouding
  • vermijden pesticidengebruik door te zorgen voor gezonde bodems
  • bestrijden klimaatverandering door de koolstofopslag in de bodem te vergroten


Zie voor wetenschappelijke onderbouwing de volgende rapporten:

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

Lees meer | Accepteren